HOT NEWS

อำเภอในสังกัด

ลิงค์ที่สำคัญ

หน้าหลัก

ข่าวหน่วยงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ

Written bySuper User
on 18 เมษายน 2559
ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ

เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๐๐ น. นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ เป็นประธานประชุมปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครองและบัณฑิตอาสา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการและนโยบายเพิ่มเติม ของจังหวัด ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมหลวงอภิบาลอรัญเขตชั้น๒ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   View the embedded image...

ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและสังเกตุการปฎิบัติ

Written bySuper User
on 18 เมษายน 2559
ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและสังเกตุการปฎิบัติ

เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายประยูร พุทธชาติ ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ/นายอำเภอยี่งอ พร้อมปลัดอำเภอ, ฉก.นธ.๓๒, สภ.ยี่งอ, ฝ่ายปกครอง,ส่วนราชการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและสังเกตุการปฎิบัติ (รปภ.อำเภอเฝ้าระวัง) ณ อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

อบรมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

Written bySuper User
on 12 พฤศจิกายน 2558
อบรมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เมื่อ 11 พ.ย. 58 เวลา 09:00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส อบรมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอยี่งอ ประจำเดือน พ.ย. 58 โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอยี่งอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และเยี่ยมชมสินค้า...

นายอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยี่งอ

Written bySuper User
on 12 พฤศจิกายน 2558
นายอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยี่งอ

เมื่อ 10 พ.ย. 2558 เวลา 13:30 น. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยี่งอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 เพื่อชี้แจ้งข้อราชการและนโยบายของรัฐบาล พร้อมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ประสบผลสำเร็จสูงสุดตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วีดีโอที่น่าสนใจ

เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ งานของดีเมืองนราธิวาส 2557 ประวัติความเป็นมาเมืองยี่งอ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร

นายอำเภอยี่งอ

ผู้ดูแลระบบ

Login Form

ผู้ใช้งานขนาดนี้

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์